Home
<
 

Nieuwe Haagse School


De Nieuwe Haagse School staat voor een plastische baksteenarchitectuur die tijdens het interbellum een belangrijk stempel op het Haagse stadsbeeld heeft gedrukt, zowel qua stedenbouwkundige opzet als in de bouwkundige detaillering. Door de middenpositie tussen de radicale en traditionele architectuurstromingen kreeg de Nieuwe Haagse School al snel een bescheiden plaats in de Nederlandse architectuurgeschiedenis.

Papaverhof Woonhotel Jozef Israëlslaan Marlotflat

De invloeden op de Haagse architectuurstijl kwamen echter niet uit de gematigde hoek. Zo liet een groot aantal architecten zich inspireren door de vormentaal van de vooruitstrevende Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Dit werd bepalend voor een reeks hoofdkenmerken van de topwerken van de Nieuwe Haagse School. Dat uitte zich in een kubische wijze van bouwen met sobere baksteen muurvlakken die door betonnen gevelbanden, vensterbanken, uitkragende luifels, waterslagen, bloembakken en dakoverstekken een expressieve horizontale geleding kregen. De verticale geleding door torens, schoorstenen en hoogteverschillen in de bouwmassa's completeerden de veelal asymmetrische composities met lineaire elementen en vlakken. De onder meer aan Wright ontleende details werden toegepast in het streven naar een compositorisch evenwicht tussen een 'dynamisch zwevend' horizontalisme en een 'monumentaal' verticalisme. Het uitwendig geheel gaf daarbij op expressieve wijze uitdrukking aan de min of meer vrije ruimtelijke organisatie van de gebouwen.

De marginale positie in de architectuurgeschiedenis is volgens kenners ten onrechte en de laatste decennia worden de speciale kwaliteiten eigenlijk pas goed ontdekt. Architecten krijgen oog voor de bijzondere detaillering en Haagse burgers beginnen te beseffen in wat voor bijzonder huis of karakteristieke buurt zij wonen.

De Nieuwe Haagse School is dus actueler dan ooit. In november 2008 verscheen het boek Schoone Eenheid, het eerste standaardwerk over deze architectuurstijl, gelardeerd met meer dan 1000 foto's van architectuurfotograaf Peter de Ruig. Het boek werd goed ontvangen door zowel diverse dag- en weekbladen als door vakbladen.

Bezoek, Marlot, januari 2009Info/reservering: 020-4190022 of bf@stadswandelkantoor.nl

Marcel Teunissen
Architectuurhistoricus Marcel Teunissen (1961) verricht zowel breed als diepgaand onderzoek naar de stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische ontwikkelingen van Den Haag en Rotterdam. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot tal van publicaties, tentoonstellingen en excursies. Zo werd in 2008 'Schoone Eenheid' gepresenteerd, het eerste standaardwerk over de Nieuwe Haagse School. Meer recent verscheen een overzicht van de geschiedenis van Welstand en Monumentenzorg in de hofstad.

Rondleiding Den Haag. Stadtführung Den Haag. Guided Tours The Hague.